Uimakoulun ohjeet


Järjestämme Kuntolaakson uimahallissa uimakouluja 5-10 -vuotiaille sekä Vesipeuhua 3-6 -vuotiaille. Uimakoulujen ikäraja on 5 vuotta, Vesipeuhun 3 vuotta. Lapsen tulee täyttää vaadittava ikä viimeistään uimakoulun aikana. Lapsen pitää pystyä toimimaan ryhmässä ilman huoltajaa osallistuakseen kurssille. Vesipeuhuun lapsi osallistuu yhdessä turvallisen aikuisen kanssa. Uimakoulut järjestetään uimahallin lasten ja nuorten altailla. 

Jos olet epävarma sopivasta ryhmästä/lapsen lähtötasosta, otathan meihin yhteyttä ennen ilmoittautumista. Jos lapsella on jokin erityinen sairaus tai muuta huomioitavaa, ilmoitathan siitä ilmoittautumislomakkeen "Muuta huomioitavaa"-kohdassa.

Uimakoululaisen tulee ymmärtää suomen kieltä. Jos epäilette, että lapsi ei ymmärrä vielä suomenkielistä ohjeistusta tarpeeksi hyvin, ottakaa yhteyttä ennen ilmoittautumista.


Yleiset toimintaohjeet (1.1.2024 alkaen)


Jatkossa uimakoululaisen oma huoltaja/saattaja vastaa lapsesta puku- ja pesutiloissa. Uimaseura vastaa ohjaus-/harjoitusajasta.

Kuopion kaupungin liikuntapaikkojen käyttö- ja järjestyssääntöjen mukaan alle 10-vuotiaalla asiakkaalla tulee olla yli 15-vuotias vastuuhenkilö. Alle kouluikäiset lapset voivat mennä saattajan sukupuolen mukaisesti puku – ja pesutiloihin. Kouluikäiset lapset menevät oman sukupuolensa puku – ja pesutiloihin.

Ensimmäisellä opetuskerralla kokoontuminen Kuntolaakson aulassa 15 minuuttia ennen opetuksen alkua. Aulahenkilö on uimakoululaisia ja heidän saattajiaan vastassa ja tunnistat hänet uimaseuran paidasta. Uimakoululaisen saattajalle jaetaan harjoitusvuorokortti. Seuraavilla harjoituskerroilla saapuminen uimakouluun tapahtuu omatoimisesti.

Harjoitusvuorokorttia kassalla näyttämällä saat rannekkeen, millä pääsee puku – ja pesutiloihin. Vaatteiden vaihto tapahtuu ryhmäpukutilassa, jossa uimakoululaiselle valitaan oma vapaa kaappi. Ryhmäpukutilan ovet avataan 15 minuuttia ennen opetuksen alkua ja lukitaan 15 minuuttia opetuksen päättymisen jälkeen. Opetuksen aikana ryhmäpukutilan ovet ovat auki. 

Puku – ja pesutiloissa noudatetaan uimahallin järjestyssääntöjä. Suihkussa peseydytään huolellisesti ilman uima-asua.

Saattaja liikkuu pesutiloissa paljain jaloin tai käyttää omia sisäkenkiä, esim. sandaalit. Uimahallin kenkäsuojia ei saa käyttää.

Uimakouluun kokoonnutaan lastenaltaan edessä kylmävesialtaan viereisellä penkillä uimakoulun alkamisaikaan. Uimaopettaja tulee uimakoululaisia vastaan kokoontumispaikalle ja pitää nimenhuudon.

Uimaopetus päättyy lasten altaan portaille. Saattajan tulee olla opetuksen päättyessä noutamassa uimakoululaista lasten altaalta.

Saattaja voi jäädä uimaan vain, mikäli hän on maksanut erikseen uimahallin sisäänpääsymaksun kassalla. Uimakoulun maksuun sisältyy uimakoululaisen sisäänpääsy sekä opetus.

Harjoitusvuorokortti palautetaan viimeisellä opetuskerralla uimaopettajalle. Jos lapsi ei ole viimeisellä opetuskerralla paikalla, voit palauttaa kortin Uimaseuran postilaatikkoon (ulko-oven edestä katsottuna vasemmalla ulkoseinässä).

Uimakoululaisten pelisäännöt

Uimakouluissa noudatetaan uimahallin järjestyssääntöjä. 

1. Ei juosta.

2. Altaaseen saa mennä vasta kun ohjaaja antaa luvan.

3. Ohjaajan puhuessa kuunnellaan ohjeita paikallaan oma suu supussa.

4. Totellaan ohjaajien ohjeita.

5. Ketään ei saa kiusata, edes leikillään.

6. Uimakouluun ei tulla kipeänä! Käythän lapsesi kanssa läpi nämä säännöt, jotta kaikki saavat treenirauhan uimakouluissa!


Varusteet

Uimakouluihin tarvitset mukaan:

 • Uima-asu (uimahousut / uimapuku / bikinit, ei shortseja tai märkäpukuja) 
 • Uimalasit  (altaalla on myös lainalaseja). Uimakouluissa ei käytetä sukellus-/snorklauslaseja.
 • Pyyhe 
 • Pitkähiuksisilla joko uimalakki tai hiukset kiinnitettynä ponnarilla

Vanhempien läsnäolo

Lapsen tulee pärjätä uimakoulun ajan ilman vanhempaa. Vanhemmat voivat oleskella uimakoulujen aikana uimahallin katsomossa tai aulassa/kahvilassa. Vanhemmat eivät voi seurata uimakouluja lasten altaan laidalta.

Sairastapaukset

Voit ilmoittaa poissaolostasi myClubissa. Pidemmistä poissaoloista ilmoitetaan sähköpostitse.


Petra Lonka

petra.lonka(at)kuuskuopio.fi
044 9828157


Swimming School Instructions

We organize swimming schools for children aged 5-10 and "Vesipeuhu - Family Swimming" for 3-6-year-olds at the Kuntolaakso swimming hall. The age limit for swimming schools is 5 years, and for "Vesipeuhu," it is 3 years. The child must meet the required age by the time of the swimming school. To participate in the course, the child must be able to function in a group without a guardian. In "Vesipeuhu," the child participates with a safe adult. The swimming schools take place in the children's and youth pools of the swimming hall.

If you are unsure about the appropriate group/child's skill level, please contact us before registering. If the child has any specific medical condition or other relevant information, please inform us in the "Additional Information" section of the registration form.

The swimming school participant must understand the Finnish language. If you suspect that the child does not yet understand Finnish instructions well enough, please contact us before registering.

General Instructions (Effective from January 1, 2024)

In the future, the guardian/escort of the swimming school participant is responsible for the child in dressing and shower facilities. The swimming club is responsible for the coaching/practice time.

According to the Kuopio city sports facility usage and order rules, a customer under 10 years old must have a guardian over 15 years old. Pre-school-aged children can enter dressing and shower facilities according to the gender of their escort. School-aged children use dressing and shower facilities according to their own gender.

On the first lesson, assemble in the Kuntolaakso lobby 15 minutes before the start of the lesson. The escort of the swimming school participant will be provided with a practice day card. On subsequent practice days, arrival at the swimming school is done independently.

By showing the practice day card at the counter, you will receive a wristband, which grants access to dressing and shower facilities. Change of clothes takes place in the group dressing room, where the swimming school participant is assigned a free locker.

In dressing and shower facilities, adhere to the swimming hall's rules. Shower thoroughly without a swimsuit.

The escort moves around the dressing facilities barefoot or uses their own indoor shoes, such as sandals. Do not use the swimming hall's shoe protectors.

Gather for the swimming school in front of the children's pool, next to the cold-water pool, at the start time of the swimming school. The swimming instructor will come to the gathering place to meet the participants and take attendance.

Swimming instruction concludes at the steps of the children's pool. The escort must be there to pick up the swimming school participant when the lesson ends.

The escort can swim only if they have separately paid the swimming hall entrance fee at the counter. The swimming school fee includes the entrance of the swimming school participant and the instruction.

Return the practice day card to the swimming instructor on the last lesson. If the child is not present on the last lesson, you can return the card to the Swimming Club's mailbox (viewed from the front door, on the left exterior wall).

Rules for Swimming School Participants 

Follow the swimming hall's rules in the swimming schools.

 1. No running.
 2. Enter the pool only when the instructor gives permission.
 3. While the instructor is speaking, listen to instructions.
 4. Obey the instructor's instructions.
 5. No one should be bullied, even in jest.
 6. Do not come to the swimming school if you are feeling unwell!

Please go through these rules with your child to ensure everyone has a peaceful training session in the swimming schools!

Equipment For swimming schools, you need to bring:

 • Swimwear (swimming trunks/swimsuit/bikini, no shorts or wetsuits)
 • Swimming goggles (loan goggles are available at the pool). Diving/snorkeling goggles are not used in swimming schools.
 • Towel
 • For those with long hair, either a swimming cap or hair tied in a ponytail

Parental Presence 

The child must manage the swimming school period without a parent. Parents can be present in the swimming hall's viewing area or in the lobby/cafe during the swimming schools. Parents cannot observe the swimming schools from the edge of the children's pool.

Illness Cases 

You can report your absence on myClub. Longer absences are reported via email.

Petra Lonka 

petra.lonka(at)kuuskuopio.fi
044 9828157