Kuopion Uimaseuran kaikki harrasteryhmät, kurssit ja uimakoulut on vakuutettu


Kuopion Uimaseura ry on ottanut Suomen Uimaliitosta Sporttiturvan. Vakuutuskausi on 1.8.-31.7. 

Sporttiturva lyhyesti

Sporttiturvasta korvataan, kun loukkaannut äkillisen tapahtuman seurauksena - esimerkiksi akillesjänne repeää tai polvi menee sijoiltaan. Myös rasitusmurtuma tai sen esiaste korvataan, mikäli se ilmenee äkillisen tapahtuman yhteydessä. Äkillisen tapahtuman tulee sattua Sporttiturvan voimassa ollessa.

Missä tilanteissa Sporttiturva on voimassa?

Vakuutettuina ovat jäsenseurojen toiminnassa mukana olevat uimaseurojen harrastajaryhmät, joille seura on ottanut ko. toimintaan liittyvän vakuutuksen.

Uimakouluvakuutus on voimassa Suomen Uimaliitto ry:n ja sen jäsenseurojen järjestämillä ja valvomilla lasten uinti-/vesiliikuntakursseilla (mm. vauva- ja perheuinti, uimakoulutoiminta, Vesipeuhula tai vastaava toiminta).

Vesipeto-harrastepassi (ryhmätapaturmavakuutus) on voimassa Suomen Uimaliitto ry:n ja sen jäsenseurojen järjestämillä ja valvomilla alle 18-vuotiaiden, ei-kilpailevien lasten ja nuorten uinti-/vesiliikuntaryhmillä (mm. Vesiralli, Tekniikkaralli, lajikohtaiset kilpa- ja tekniikkakoulut tai vastaava toiminta).

Aikuisten kuntoliikuntavakuutus on voimassa Suomen Uimaliitto ry:n ja sen jäsenseurojen järjestämillä ja valvomilla aikuisten (yli 18-vuotiaat) uinti-/ vesiliikuntakursseilla (mm. vesijuoksu, vesijumppa, Hydrobic, aikuisten uima- ja tekniikkakoulut tai vastaava toiminta).

Sporttiturva on määräaikainen

Vakuutus 06-221969 on voimassa 1.8.-31.7. Vakuutettuina ovat vesipeto harrastajat, uimakoululaiset ja aikuisten kuntoliikunta vakuutukseen liittyneet henkilöt. 

Lisätietoja Sporttiturvasta alla olevasta liitteestä.

Kuopion Uimaseuran järjestämälle kesän Vesipetoleirille on Pohjolan Ryhmätapaturmavakuutus.

Lisätiedot toiminnanjohtajalta.